You are currently viewing بیل کلینتون رئیس جمهور سابق در بیمارستان بستری شد

بیل کلینتون رئیس جمهور سابق در بیمارستان بستری شدسخنگوی بیل کلینتون تایید کرد که رئیس جمهور سابق آمریکا در بیمارستان است.

در بیانیه ای که به FOX 44 ارسال شده است

“شامگاه سه شنبه ، رئیس جمهور کلینتون برای درمان بیماری عفونی غیر مرتبط با کووید در مرکز پزشکی UCI بستری شد.

منبع: KTLA

دیدگاهتان را بنویسید