بیشتر تنبلی ما از این ۷ نوع است – درمان برای هر کدام
برای جلوگیری از بی تفاوتی، باید به خودتان انگیزه بدهید. برای مثال، درباره کتابی که می‌دانید جالب است، توییت بنویسید یا نظر خود را در چندین داستان بنویسید. یا یک استوری ارسال کنید و کاملاً واضح نشان دهید که از فرم خارج شده اید و می خواهید یک چالش یک ماهه را شروع کنید و از فالوورهای خود بخواهید که به شما بپیوندند و شما را تشویق کنند.