بیرک حیدری و نعمتی در سال ۱۳۴۰


عکسی از بزرگان ولسوالی طاوی در کنار پرچم حیدری و نعمتی (قوشا بیداق) در سال ۱۳۴۰

بیرک حیدری و نعمتی در سال 1340

«حیدریان» و «نعمتیان» گروه‌های مذهبی با گرایش‌های صوفیانه بودند که در قرن هشتم و نهم در ایران شکل گرفتند. این دو گروه به دلایل مذهبی و سیاسی با یکدیگر رقابت می کردند و دائماً بین آنها جنگ و نزاع وجود داشت.

اگر اطلاعاتی در مورد بیرق حیدری و نعمتی دارید برای ما ارسال کنید.

در مورد آن بخوانید: