بهره برداری از پروژه بهسازی، تعریض و آسفالت سه راه سمرین


معاون اداره راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: پروژه بهسازی، تعریض و آسفالت ۲.۵ کیلومتر از راه سمرین تا تی سمرین با ۱۳ میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

جاده آسفالته

آیدین هاشمی در مراسم افتتاح این پروژه با بیان اینکه بهسازی جاده سمرین یکی از اولویت ها و مطالبات مردم منطقه بود، افزود: برای تکمیل این پروژه با وسعت ۱۱ متر مربع ۴۳ هزار مترمکعب. روسازی آسفالت و ۳۷ هزار متر مکعب دایک و خاکبرداری انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه در این پروژه ۳ دهانه آبرو ساخته شد خاطرنشان کرد: خط کشی، ایمن سازی، نصب تابلوهای افقی و عمودی این محور توسط مدیر راهداری شهرستان اردبیل از سال ۱۴۰۰ آغاز شد.
معاون اداره راهداری اداره کل حمل و نقل جاده ای و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل رنگ آمیزی و روکش آسفالت ۱ کیلومتری از سه راه سمرین تا سه راه کرد قشلاگی را برشمرد و بیان کرد: کل محور سمرین نیز به صورت دستی رنگ آمیزی شد.

هاشمی از تعریض و بهسازی سه راه معصوم آباد به سمرین به طول ۵ کیلومتر استعلام کرد و خاطرنشان کرد: این پروژه با مشخصات راه فرعی برای تبدیل از راه روستایی به توسط پیمانکار در حال انجام است. یک جاده فرعی

وی تعریض ۶ متری پل دو دهانه و رفع پیچ خطرناک جاده روستایی کرد – گشلاگی را از دیگر پروژه های اولویت دار راه شهری اردبیل عنوان کرد و گفت: این پروژه نیز در حال انجام است. با ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی انجام شد.

معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل با اشاره به اینکه ۳ کیلومتر از بزرگراه اردبیل – گندیشمین بهسازی و آسفالت و ۴ کیلومتر از راه روستایی غیر آسفالت امیرآباد تسطیح و بهسازی شده است. اداره راهداری شهرستان اردبیل افزود: ۲۵ کیلومتر از جاده های خاکی سمرین تسطیح شد.

هاشمی تعویض و نصب ۵۰ تابلوی پلیس و خبری در جاده اردبیل – گندیشمین و نصب موانع تصادف و ارتقای ایمنی در جاده شیخ احمد – شاندرشمی به طول یک کیلومتر را از دیگر اقدامات مهم کاربران جاده ای در این جاده عنوان کرد.

بهره برداری از پروژه بهسازی، تعریض و آسفالت سه راه سمرین تا سمرین

بهره برداری از پروژه بهسازی، تعریض و آسفالت سه راه سمرین تا سمرین