بنشین و مشکلات زندگی را از راه دور ببین


تمجید دروغین مستربین از دیدگاه چارلی چاپلین در مورد زندگی.

بنشین و مشکلات زندگی را از راه دور ببین
روآن سباستین اتکینسون، بازیگر و کمدین که بیشتر برای بازی در فیلم‌های مستربین شناخته می‌شود، نگاه چارلی چاپلین به زندگی را تحسین می‌کند و می‌گوید: «من واقعاً به سخنان چارلی چاپلین اعتقاد دارم که زندگی از نزدیک یک تراژدی و یک کمدی از منظری دور است. می‌نشینی و موقعیت‌ها و مشکلات را می‌بینی، مشکلات از راه دور برایت خنده‌دار می‌شوند. این فلسفه زندگی را می‌توان از منظر روان‌شناختی بررسی کرد.

چرا مشکلات گذشته بی اهمیت می شوند؟

همه مردم با نگاهی به زندگی خود از کودکی تا جایی که اکنون هستند، با موقعیت هایی مواجه می شوند که فقط برای مدت کوتاهی مشکل ساز بوده است، عمق این مشکل به اندازه تمام زندگی در آن زمان بوده است و تنها پس از آن است. یک خاطره کوتاه در حافظه . به زمانی فکر کنید که همه سختی‌های زندگی به انجام تکالیف به معلم، یادآوری موقعیت‌های عاطفی روابط نوجوانی‌تان، یا زمانی که تصمیم به ازدواج گرفتید، خلاصه می‌شد. مشکلات و چالش های زندگی به تدریج از رنگ عاطفی و احساسی خود خالی می شود و می توان با دیدی منطقی و انتقادی به آنها نگاه کرد، این همان نقطه ای است که برخی از مشکلات گذشته از نظر ما بی اهمیت به نظر می رسد گاه خود را سرزنش می کنیم. اینکه در گذشته بیش از حد به چیزی اهمیت داده‌ایم یا زمانی به رفتار خود خندیده‌ایم. در این جایگاه، در واقع این مسائل نیستند که شخصیت خود را به عنوان یک موضوع از دست می دهند، بلکه دیدگاه ما مورد بررسی انتقادی قرار می گیرد. او ارزش چند روز گذشته را با تجربه ای که به دست آورده، قبل و بعد از چالشی که داشت و نحوه حل آن می سنجد. مقایسه می کند و از انتخاب ها و رفتارش انتقاد می کند. این یک دیدگاه دور است که مشکلات گذشته را بدون هیجان نشان می دهد.

به رنج هایمان در زندگی بخندیم؟

داستان کوتاهی از زندگی هر فرد، از زمانی که به یاد می آورد تا کنون، می تواند دلیلی بر این گزاره باشد که یک موضوع هرگز مهم ترین مسئله زندگی باقی نمانده است. این که مسائل رفته رفته اهمیت کمتری پیدا کند، کلوزآپ زندگی خالی از تراژدی یا به عبارتی عاری از رنج نخواهد بود. موقعیت هایی مانند بیماری، فقدان، شکست، ترس، انتخاب های مهم زندگی و مدیریت مسائل اقتصادی یا روابط با دیگران باعث رنج و سختی می شود. با دانستن این جمله که «این مشکل به تدریج اهمیت کمتری پیدا می‌کند»، فرد نمی‌تواند رنج مشکلی را که با آن مواجه است به احساس دیگری تبدیل کند. آنچه در این نگاه و پس از دانستن این گفته مهم است، نحوه برخورد با چالش های زندگی است، نه اینکه بگوییم دور می نشینیم و به مشکلات می خندیم! مدیریت عاطفی که بر فرد در مواجهه با مشکلات حاکم است می تواند موقعیت او را در حل آن مشکل تغییر دهد. قرار نیست در مواجهه با مشکلات، داشتن مشکلات و مشکلات، احساس بی تفاوتی، از احساسات طبیعی رنج و ناراحتی دوری کنیم، این یک احساس غیرطبیعی است. اگر با نگاهی مسئله محور و نقادانه به مشکلات آینده نزدیک بنگریم و احساسات مرتبط با آن موقعیت را به خوبی مدیریت کنیم، زندگی در دوردست را با ملامت کمتری خواهیم دید.

نویسنده: آسیا بشردوست روانشناس