بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف می کند
یک فرد مطلع که نمی‌خواهد نامش فاش شود، به رویترز گفت: تعطیلی پالایشگاه آموایی، قطع برق و تعطیلی کامل این بخش از پالایشگاه می‌تواند کارخانه‌های تقطیر و کاتالیزور را تحت تأثیر قرار دهد که در حال حاضر حدود ۸۰ ظرفیت تولید دارند. . درصد از بنزین کشور». “دارا”