بررسی «عرفان تطبیقی» در اطلاعات حکمت و دانش – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانگزارش خبرگزاری بیشتر، خیر ۱۶۲ مجله اطلاعات حکمت و معرفت با عنوان «عرفان تطبیقی» برای بهار ۱۴۰۱ به سردبیری محمدحسن یعقوبیان منتشر شد. این شماره از نشریه تکمیل کننده موضوع مطالعات تطبیقی ​​در دو شماره ویژه فلسفه تطبیقی ​​در ایران (شماره ۱۵۴) و فلسفه بین فرهنگی (شماره ۱۵۷) است.

در قسمت اول سخنان دبیر این پرونده آمده است که «ایران در طول تاریخ خود رنگی شهودی و عرفانی داشته و پذیرای جریان های مختلف خاورمیانه و غرب بوده است. نقش اصلی ایران و ایرانیان در تاریخ عرفان اسلامی هنوز محل بحث است. تبارشناسی مطالعات ادیان و عرفان در ایران و فرهنگ اسلامی از یک سو در تاریخ عرفان تدزیره اولیاء تا تاریخ متأخران عرفا و سیر تصوف در اسلام به جست‌وجوی تصوف در ایران می‌رسد و از سوی دیگر به کتب ملل و نهال می‌رسد که علاوه بر مباحث مذاهب و فرق، صوفیه و عرفا نیز مطرح می‌شود.

البته رویکرد غالب کتب ملل و نهال، کلامی و با منطق فرقه ناجیه و بر اساس اختلاف حدیث بود. گرچه به تدریج رویکردهای معاصر به نقد و بررسی مبانی حدیث اطفارق پرداخته و رویکرد به کلام و تاریخ ادیان در آن از رویکرد کلامی دور شده است. اما او هنوز زمانی برای تطبیق پیدا نکرده است. و اگر در روزگاری مانند عصر ساسانی، غزنوی، گورکانی و یا دوران معاصر با گسترش معنویت های نوظهور، پس از مشاهده تنوع تجربیات معنوی، فرصت سنجش و تطبیق پیدا شده است; الگوی غالب آنها گذشته از ادغام و التقاط، یا رویکرد ایجابی مبتنی بر قیاس صرف بود یا رویکرد کلامی- کلامی با تقابل سلبی و مضاعف باطل و حق که هیچ کدام با مقایسه و تحقیق تطبیقی ​​سازگاری ندارد.

نگارنده این پرونده به اختصار از گام های اولیه عرفان تطبیقی ​​گزارش کرده و معتقد است که «متاسفانه علاوه بر عدم پژوهش در زمینه عرفان تطبیقی ​​که کم و بیش در کتاب ها یا پایان نامه ها دنبال می شود، دانش تطبیقی خود عرفان و روش شناسی و گونه شناسی و چیستی و چگونگی تطبیق با آن فقیرتر است.

این موضوع تلاشی است برای خودآگاهی این حوزه و تبارشناسی آن تا دوران معاصر، از عرفان تطبیقی ​​ابوریحان بیرونی تا مباحث جدید تجربه معنوی و ظرفیت های عرفان اسلامی مطابق با عرفان شرقی و غربی. تا علاوه بر تاریخچه مختصر پژوهش عرفان تطبیقی، گونه‌شناسی معنویت‌ها و رویکردهای ترسیم عرفان تطبیقی ​​و الگوی آن‌ها ارائه شود.

این دفترچه شامل چهار مصاحبه و پنج مقاله است. این مصاحبه توسط محمدحسن یعقوبیان و سردبیری زینب توکلی انجام شده است. چهار مصاحبه «عرفان تطبیقی ​​به روایت ابوریحان بیرونی» در گفتگو با منوچهر صدوقی سها، «عرفان تطبیقی ​​چیست، اصول و روش ها» در گفتگو با همایون همتی، «عرفان تطبیقی ​​از ارزیابی نظری تا اجرای عملی» است. در گفتگو با حامد ناجی اصفهانی «معنویت تطبیقی ​​و گفت و گوی فراتاریخی» گفت و گو با انشاالله رحمتی.

پس از سخنرانی ها، اولین مقاله با عنوان «بررسی تاریخی رویکرد تطبیقی ​​در مطالعات دینی و عرفانی» به قلم مهدی لکزایی نوشته شده است. «مقایسه در اصطلاح به معنای مقایسه و سنجش دو چیز است و رویکرد تطبیقی ​​ابزاری قدرتمند و کارآمد است که با بیان شباهت ها و تضادها به دستیابی به ویژگی های پدیده مورد مطالعه کمک می کند. رویکرد تطبیقی ​​در عرفان از چهره هایی مانند دراشکوه است. و میرفندرسکی در دوران قدیم به حلقه ارانوس در دوران مدرن با چهره‌های برجسته‌ای مانند رودولف اتو، لوئیس ماسینیون و هنری کربن، که سعی در پر کردن شکاف بین فرهنگ شرقی و غربی داشتند.

مقاله دوم با عنوان «تبارشناسی و گونه‌شناسی عرفان تطبیقی ​​در ایران» به قلم محمدحسن یعقوبیان نوشته شده است: «این رویکرد تطبیقی ​​از ابوریحان بیرونی و دراشکوه تا هنری کربن، ایزوتسو و شایگان در معاصران، دارای چندین نوع شباهت، سازگاری، سازگاری، بین فرهنگی و تحلیلی بوده است. این گونه ها از نظر روش، جهت و پارادایم و مدل تشابه و تمایز با هم متفاوت هستند. اگرچه غلبه مدل منطق و تشابه در اشکال گوناگون آن در رویکردهای مختلف، تفاوت ها را دور نگه داشته و تطبیقی ​​است. روش برای حقیقت را به کار برده است، اما با سازه انگاری معتدل و موازی حفظ شباهت و تمایز و گفتگو با دیگری، امکان بهتری برای عرفان تطبیقی ​​امکان پذیر می شود.

سومین مقاله با عنوان «اصول و معیارهای گونه شناسی عرفا» توسط احمد شاکرنژاد نوشته شده است: «این مقاله بر این اساس استوار است که گونه شناسی زمانی مفید است که بتواند مصادیق گوناگونی در طبقه بندی گونه ها داشته باشد، به طوری که محقق مطالعات تطبیقی ​​با استفاده از ابزار گونه شناسی می تواند درک بهتری از مقایسه پذیری دو عارف منتخب به دست آورد و همچنین می تواند به تفاوت ها و تشابهات در مقایسه پی ببرد. این مقاله ابتدا اصول و معیارهایی را برای گونه شناسی عرفا ارائه می کند سپس فهرستی از سؤالات مفید برای ارزیابی گونه شناسی های موجود و سنجش اثربخشی آنها در تحقیقات عرفانی تطبیقی ​​ارائه می کند.

«سبک‌های نوشتاری در عرفان تطبیقی» عنوان چهارمین مقاله نوشته هادی وکیلی است که از مطالعه موردی کتاب عرفان تطبیقی ​​که کاتز در این مقاله ویرایش کرده است، برای نشان دادن این تحولات و کاستی‌ها و در عین حال اشاره‌کرده است. ساختار احتمالی سبک های آینده را مشخص کنید.

«عرفان به مثابه مولفه بین فرهنگی» نوشته اکارد ولتز گوتوالد که توسط علیرضا ساتسی به فارسی ترجمه شده است. «امروزه اکثر فیلسوفان و متکلمانی که در زمینه گفت‌وگوی بین‌فرهنگی کار می‌کنند، اتفاق نظر دارند که هدف کلی فراتر رفتن از همه اشکال انحصاری‌گرایانه و فراگیر است. از الهیات و فلسفه بین فرهنگی روشن است: یافتن راه سومی برای گفت و گوی خلاقانه که فراتر از کاربردپذیری و نسبی گرایی است. نویسنده در تحلیل خود نشان می دهد که چگونه ورود به عرفان سومین راه گفتگوی خلاقانه بین فرهنگی قبل از فلسفه است؛ راهی فراتر از کاربردپذیری و نسبی گرایی.”

بخش دوم نشریه با عنوان «افکار و آرا» شامل دو مقاله است. مقاله اول با عنوان «طویل در احیای علوم». الی مور غزالی» نوشته علیرضا سمنانی و دومین مقاله «معنای زندگی و دلیل اهمیت آن» نوشته سوزان. گرگ و ترجمه فارسی از اصغر افتخاری است.

قسمت سوم نشریه با عنوان «گزارش» حاوی مقاله ای با عنوان «عشق الهی و راز آفرینش» و گفتگوی فاطمه محمد و عبدالرضا مظاهری است.

آخرین قسمت این نشریه با عنوان «کتاب» نوشته منیره پنجتانی شامل گفت و گو با امیر مازیار با عنوان «مشگله سحری» است. این بحث مروری بر اثر جدید امیر مازیار با عنوان رویا، استعاره و زبان دین: متن دینی به مثابه متن هنری است که به شرح، توصیف و ارزیابی نظریه رویایی بودن دین و آشکارسازی اختصاص دارد. تجربیاتی که زوایای آن ابتدا در آثار فارابی آشکار می شود، مازیار در پژوهش خود کوشیده است تا گزارشی مستند از دیدگاه های فیلسوفان مسلمان در این زمینه ارائه دهد. به گفته وی، ظاهراً این نظریه برای آشنایان و پژوهشگران فلسفه اسلامی چندان شناخته شده نیست; نظریه ای که آشنایی مزایای بسیاری دارد: از جمله آشکار ساختن شکوه عقل گرایی فیلسوفان مسلمان، حل مشکلاتی مانند نحوه صحبت خداوند و تعارض بین معرفت عقلی و متون وحیانی. جنبه های اساسی نظریه رؤیایی بودن تجارب دینی و آشکار ابتدا در آثار فارابی مطرح شد.

ساسان یغمایی در پایان کتاب به معرفی انتشارات جدید پرداخت.

شماره ۱۶۲ نشریه اطلاع رسانی حکمت و معرفت با عنوان «عرفان تطبیقی» به سردبیری و سردبیری انشالله رحمتی ویژه بهار ۱۴۰۱ با قیمت ۴۵۰۰۰ تومان در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.