برخورد در زندان لاتاکونگا اکوادور / ۲۱ کشته و ۶۶ زخمی
بیش از ۴۰۰ زندانی در شورش در زندان های اکوادور از فوریه ۲۰۲۱ کشته شده اند. در همان زمان، کمیسیون حقوق بشر آمریکای جنوبی نیز اعلام کرد که اکوادور سیاست جامعی در مورد سیستم زندان خود ندارد و زندانیان مجبور به تحمل شرایط خطرناک و شلوغ هستند.