ببینید | ماجرای طلاق یک روحانی که از تلویزیون پخش شد
یک روحانی درباره طلاقش به شبکه مستند گفت: داشتم با نامزدم در پارک قدم می زدم که جوانی آمد و نمی دانم چرا آب دهانش را آب دهانم انداخت؛ نامزدم چند روزی ناراحت بود و گفت: بین من و لباست یکی را انتخاب کن.» در این مستند چهره مصاحبه شونده به شکلی جدید پوشانده شده است و توضیح می دهد که «به درخواست مصاحبه شونده و با رعایت حقوق فردی، چهره مصاحبه شونده است. سرپوشیده.