ببینید | سخنان عجیب مدودف در مورد جنگ در اوکراین: سوارکاران آخرالزمانی در حال حرکت. تمام امید ما به خداست
دیمیتری مدودف، معاون شورای امنیت روسیه گفت: «اینها پیش بینی نیست. این چیزی است که اکنون اتفاق افتاده است. می‌توان به گونه‌ای دیگر با آن برخورد کرد، اما می‌توان فرض کرد که سواران آخرالزمانی اکنون در راه هستند و تمام امید تنها به خداست.»