با تاکیدات کاهش وزن مثبت فکر کنید | کاربرگ قابل دانلود


قرار دادن ذهن خود در “فضای سر” صحیح کلید کاهش وزن است. بنابراین، توسعه طرز فکر صحیح با تاکیدات آغاز می شود.

کاربرگ را دانلود کنید

با این پست وبلاگ چگونه از نظر ذهنی تناسب اندام داشته باشیم، ذهنیت درست را توسعه دهید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/