بانک مرکزی: آمار رئیس جمهور مبنی بر کاهش ۲۰ درصدی تورم کاملاً صحیح است/ پنهان کردن آمار تورم توسط دولت قبل یک دستور عمدی بوده است.
در یک سال اخیر، روند کاهش تورم سالانه در گزارش تورم مرکز آمار ایران نیز مشهود است، به‌طوری‌که نرخ تورم سالانه مناطق شهری مرکز آمار ایران از شهریور ۱۴۰۰، ۴.۲ واحد درصد (معادل ۴۵.۱) کاهش یافته است. در اوت ۱۴۰۱ به ۴۰.۹ درصد رسید.