بانوان اردبیلی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ هستند


رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: ۲۷ هزار داوطلب آزمون سراسری از امروز رقابت نفس گیر خود را در پنج گروه آزمایشی آغاز کردند.

آزمون ورودی

عزیز حبیبی در بازدید از روند برگزاری کنکور سراسری در اردبیل گفت: به دانشگاه های سراسری بروید.

وی افزود: آزمون سراسری امسال علاوه بر اردبیل در شهرستان های نمین، خلخال، گرمی، مشگین شهر، بیله سوار و پارس آباد برای رقابت داوطلبان در رشته های علوم تجربی، علوم انسانی، علوم ریاضی و مهندسی، هنر برگزار می شود. و زبان های خارجی.” †

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: اکثر داوطلبان امسال در رشته های تجربی، هنر و علوم انسانی به رقابت می پردازند تا از بین شرکت کنندگان برای ورود به دانشگاه ها و مراکز علمی کشور انتخاب شوند.

حبیبی افزود: از مجموع ۲۷ هزار داوطلب کنکور امسال ۱۶ هزار نفر زن و ۱۰ هزار و ۶۰۰ داوطلب مرد هستند که در رشته های مختلف سواد و یادگیری خود را محک می زنند.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: تلاش شده بهترین و آبرومندانه ترین فضا برای آزمون امسال فراهم شود تا داوطلبان با کمترین دغدغه به رقابت بپردازند و در نهایت مهرماه بر کرسی های دانشگاه بنشینند.

رئیس دانشگاه محقق اردبیلی افزود: در اولین روز برگزاری این آزمون شاهد شرایط مساعدی برای رقابت داوطلبان کنکور بودیم و این آزمون در روزهای آینده ادامه دارد و ۲۰ تیرماه به پایان می رسد.

بانوان اردبیلی نفرات برتر کنکور 1401 هستند

بانوان اردبیلی نفرات برتر کنکور ۱۴۰۱ هستند