باغ ملک در خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده بادهای موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را درنوردیده است که منجر به کشته شدن حداقل دو نفر در این استان شده است. در شهرستان باغملک نیز آب به برخی از منازل روستایی و شهری نفوذ کرده و خسارت زیادی به زمین های کشاورزی وارد کرده است. راه ارتباطی چند روستا نیز مسدود است.