اگه دعوا میکنی اینجوری دعوا کن


بحث و جدل با دیگران نباید به روابط لطمه بزند و به شخصیت ما و دیگری لطمه بزند، اما چگونه؟

اگه دعوا میکنی اینجوری دعوا کن

در دنیای محله، محیط کار، جشن خانوادگی و… می توانیم با دیگران اختلاف نظر و سلیقه داشته باشیم و دعوا به وجود بیاید. در حالی که بهترین راه برای جلوگیری از این امر این است که اگر بحثی پیش می آید، ای کاش حداقل اصولی را رعایت می کردیم تا کمی اختلاف سلیقه به روابط ما لطمه ای وارد نکند و به شخصیت ما و طرف مقابل آسیب نرساند. اصولی مانند:

به شخصیت طرف مقابل شک نکنید از رفتار یا حرف اشتباه طرف مقابلمان انتقاد کنیم. به جای اینکه کل شخصیت او را با کلمات و جملات تند زیر سوال ببرید.

به خانواده و قومیت توهین نکنید وقتی از موضوعی عصبانی هستیم، نیازی به توهین به خانواده، قومیت، شهر یا جنسیت طرف مقابل با عباراتی مانند «همه دختران…»، «همه مردم شهر» و… نیست. متوجه رفتار اشتباه او نیست

اینجوری دعوا نکنیم اگر طرف مقابل توهین کرد یا از دایره ادب و منطق خارج شد، دلیل نمی شود که ما اصول خود را زیر پا بگذاریم و با او همراه شویم.

بیایید ONE صحبت کنیماگر بحث داغ شد و گیج شد، به حرف یکدیگر نپرید و اجازه دهید طرف مقابل صحبت کند. استدلال مسابقه ای نیست که لزوماً باید یک برنده داشته باشد. اگر هدف روشن شدن موضوع است، ایرادی ندارد که با حوصله به حرف طرف مقابل گوش کنیم تا او هم به حرف ما گوش دهد.

گروگان های احساسی نگیرید برای برنده شدن در بحث، لازم نیست تهدید کنیم که “حالا که اینطور است، دوستی ما تمام شده است” یا “باشه، اگر به درد شما می خورد، دیگر به خانه شما نمی آییم” و …

سر راه دیگران قرار نگیرید از همکاران، فرزندان، فرزندان خانواده، همسایه ها و غیره الگو نگیرید و به دنبال احسان نباشید تا رابطه خود را با دیگران خراب نکنید. نه کسی که در یک طرف بحث است.

فایل های قدیمی را باز نکنید هر اتفاقی هم بیفتد نباید داستان های قدیمی مثل کمکی که کردیم، پولی که قرض گرفتیم یا رفتار بد قدیمی طرف مقابل را مطرح کنیم و خلاصه به جای توجه به حاشیه ها، روی حل مشکل تمرکز کنیم. . تضاد تجاری، همسایه، خانواده و دوستی جنگ نیست، مسئله و چالشی است که باید با تمرکز بر مشکل اصلی و بدون تعصب حل شود.

نویسنده: سید سورنا ساداتی خبرنگار موفقیت