اکران فیلم «زندگی بین کلمات» در دفاع از دکتر. محمد معین در شبکه مستند
شهپرراد، گفت: در سریال «مثل سرو» آقای مصطفی رزاق کریمی سه فیلم را برای کارگردانی به من پیشنهاد کرد و فرصت پژوهشی خوبی به من داد. سه فیلمی که در کنار هم حاوی صد سال تاریخ ایران هستند و مکمل یکدیگرند. یعنی فیلم های علامه محمد قزوینی، دکتر. محمد معین و دکتر. سید جعفر شهیدی.