انهدام ۲۱۶۸ بطری مشروب توسط سپاه
فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه: بعدازظهر امروز رزمندگان یگان شناور منطقه پنجم نیروی دریایی سپاه مشکوک به یک فروند کشتی سبک مطابق با طرح مشخص گشت دریایی شدند. پس از توقیف و تحقیقات از این شناور ۲۱۶۸ قوطی مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.