انتقام عجیب از امام جمعه اردبیل


یک شرکت هواپیمایی پس از اطلاع از ساعت پرواز از سید حسن عاملی، پرواز اردبیل – تهران را لغو کرد.

عاETlightی

لغو پرواز امام جمعه اردبیل پس از انتقاد ایشان از تاخیر در پروازها

امام جمعه اردبیل در این خصوص گفت:

تعطیلی پروازهای استان اردبیل به مرز بسیار نگران کننده ای رسیده است. پرواز دیروز بسته شد و کسانی که تعطیلات سه روزه را در هتل رزرو کرده بودند از چند جهت به شدت آسیب دیدند. تهران را به اردبیل بستند و ظاهراً از ما انتقام گرفتند که در این مورد سکوت کردیم

در نتیجه مجبور شدیم از تهران به تبریز سفر کنیم. با بسته شدن پرواز مشکلات بسیار جدی برای مردم ایجاد می شود. مثلاً بیماران گرفتار می شوند، اساتید دانشگاه و دانشجویان مجروح می شوند. عجیب است که وزارت مربوطه در نهایت بی تفاوت است

به همین دلیل همواره از نمایندگان محترم تقاضا داریم در رای دادن به وزرا نهایت احتیاط را به خرج دهند و از دادستان محترم اردبیل که در این پرونده دخالت کردند تشکر می کنم و از ایشان می خواهم که شرکت های متخلف را مورد بازخواست قرار دهد.

هواپیمای فرودگاه