انتقاد فعالان میراث فرهنگی خوزستان از بازدیدهای گزینشی وزیر میراث
فرزند خوزستانی اجازه بازدید از کارون بیورماغ را ندارد، اما باید با دلواپسان کارون و در دیداری شخصی رو در رو شود. فراموش نکنیم که یکی از شعارها و فرمایشات مقام معظم رهبری توجه به شرکت های دانش بنیان از جمله شرکت های با محوریت گردشگری است و ظاهراً وزیر محترم در این خصوص ملاحظات لازم را نداشته اند.