انتقاد از رویکرد دوگانه آمریکا به حقوق بشر – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه امروز پنجاهمین نشست شورای حقوق بشر در ژنو که به بررسی اولین گزارش کمیسیون در مورد جنایات ارتکابی در فلسطین اشغالی اختصاص داشت، ناوی پیلای رئیس این شورا به صراحت رویکرد دوگانه آمریکا را در قبال این موضوع اعلام کرد. حقوق بشر.

وی در پاسخ به اظهارات نماینده آمریکا که تکلیف و کارکرد کمیسیون تحقیق را زیر سوال برد و از «باز بودن» و «بدون محدودیت» بودن آن انتقاد کرد، گفت: آمریکا پیش از این از دو سازوکار مشابه وظیفه و عملکرد استفاده کرده است. به همین ترتیب ایشان از همین شورا حمایت کرده اند، اما اکنون که موضوع اسرائیل مطرح شده، آمریکا به چنین سازوکاری انتقاد می کند و چنین رفتاری نشان از رویکرد حمایتی و مغرضانه این کشور با اسرائیل دارد.

ناوی پیلای همچنین با اشاره به اتهامات رژیم صهیونیستی و حامیان آن مبنی بر اینکه کمیسیون مستقل تحقیق به نفع فلسطینی ها است، تاکید کرد که این گونه اتهامات روشی اثبات شده توسط اسرائیل برای پاسخگویی و طفره رفتن است.

وی افزود: اسرائیل باید پاسخگوی تخلفاتی باشد که مرتکب شده است.

لازم به ذکر است که کمیسیون تحقیق در ژوئن ۱۴۰۰ بر اساس قطعنامه S-30/1 شورای حقوق بشر و جنایات رژیم صهیونیستی در درگیری ۱۱ روزه رژیم صهیونیستی با ارتش فلسطین نیروهای بررسی حقوق بشر و نقض حقوق بشر از تاریخ ۱۳ آوریل ۲۰۲۱ و بررسی علل ریشه ای بحران در فلسطین اشغالی.

گزارش اولیه کمیسیون تحقیق که در جلسه شورای حقوق بشر در ۱۵ ژوئن ۱۴۰۱ ارائه شد، “اشغال دائمی” فلسطین توسط اسرائیل را علت اصلی بحران معرفی کرد و کمیسیون مستقل انتخابات دریافت که هیچ یک از نتایج و توصیه هایی به سرزمین های اشغالی انجام نشده است و این دلیل اصلی تشدید چرخه خشونت در فلسطین است.

ناوی پیلای، کمیسر عالی سابق حقوق بشر و یک فعال برجسته حقوق بشر، ریاست کمیته را بر عهده دارد.