انتظار نتیجه مطلوب از کنفرانس منع گسترش سلاح های هسته ای نداریم – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، بهروز کمالوندی در گفتگو با رادیو گفتگو با بیان اینکه بررسی برجام همیشه در دستور کار بوده است، گفت: بیش از ۶۰ سال از این معاهده می گذرد. که در پ تی بین اعضا تفاهم وجود دارد. بر اساس این معاهده، کشورهای دارای سلاح هسته ای باید خود را خلع سلاح می کردند و سایر کشورها نباید به سمت سلاح بروند. از آن زمان، این قرارداد در دوره های ۱۰ ساله و اخیرا برای مدت نامحدود تمدید شده است.

وی بر لزوم نظارت بر پیشرفت اجرا تاکید کرد که در پ تی وی بیان کرد: یکی از مهم ترین موارد خلع سلاح است و دبیرکل سازمان ملل نیز به این نکته اشاره کرد که سلاح هسته ای خطرات زیادی دارد. متأسفانه از زمان امضای این معاهده، تسلیحات هسته ای نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته و تعداد کشورهای صاحب سلاح هسته ای افزایش یافته است.

سخنگوی سازمان انرژی هسته ای درباره عدم اشاعه تسلیحات هسته ای که در NPT تاکید شده است، تصریح کرد: این وظیفه بر عهده بین الملل گذاشته شده است. بین المللی اتمی تعیین شد و در واقع فلسفه وجودی آژانس این بود که کشورهایی که که در پ تی پذیرش و موافقت با آژانس در مورد استفاده از صلح آمیز از انرژی هسته ای کمک بگیرید.

کمالوندی با اشاره به اینکه در مورد ایران علاوه بر پادمان، ایمنی فوق العاده وی گفت: دوربین هایی هم که مدتی پیش آژانس نصب و جمع آوری کرده بود، دوربین هایی هستند ایمنی فوق العاده بودن. در واقع، شفافیت زیادی در مورد ایران وجود دارد، اما در عین حال همچنان ایران را بدنام می کنند. همچنین تعداد زیادی گزارش از سوی دفتر صلح وجود دارد آمیز وجود فعالیت های هسته ای ذکر شده است.

وی به خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و گفت: پس از این اتفاق، آنها فعالیت های ضدایرانی خود را در آژانس از سر گرفتند. ایران بارها به صراحت گفته است که اگر قرار است شفافیت وجود داشته باشد باید برای همه باشد، اما متأسفانه آژانس در این زمینه استاندارد دوگانه ای دارد.

سخنگوی سازمان انرژی هسته ای ایران درباره برگزاری کنفرانس منع گسترش سلاح های هسته ای در نیویورک گفت: انتظار نتیجه مطلوب از این کنفرانس و اجرای عدالت نداریم.

کمال در مورد گازی شدن نسل جدید سانتریفیوژ، تصریح کرد: در رابطه با اجرای قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم ها و حفظ منافع ملت ایران، وظایفی بر عهده سازمان انرژی اتمی گذاشته شده است. از هزار سانتریفیوژ «آه تو آر ۶″ چی باید؟ گازی شدن و ما از ۵۰۰ مورد از آنها بهره برداری می کردیم سانتریفیوژ قبلا ساخته شده است گازی شدن و ۵۰۰ دستگاه دیگر نصب شد اما هنوز عملیات آن شروع نشده بود، از سه شنبه شروع کردیم و حدود یک هفته طول می کشد تا اولین محصول را از آنها دریافت کنید.

وی درباره تکلیف سازمان انرژی اتمی کشورمان برای رفتن به ۱۹۰ هزار گفت و خاطرنشان کرد: این میزان کف نیاز کشور است و زمانی که توافق برجام حاصل شد، طرحی در شورای عالی امنیت ملی تصویب و به کشور ارسال می شود. این آژانس، که بر اساس ۲۵۲۰۰۰ سو در پانزدهمین سال اجرای توافق است.