انتخابات پارلمانی سنگال با نگرانی از آینده حزب حاکم برگزار شد – خبرگزاری مهر ایرانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سنگال از روز یکشنبه شمارش آرا برای انتخابات پارلمانی را آغاز کرد.

انتخابات پارلمانی کنونی به دلیل مخالفت فزاینده با حزب حاکم این کشور بسیار مهم است و نشان خواهد داد که آیا حزب حاکم می تواند موقعیت قدرت خود را حفظ کند یا خیر. افزایش قیمت مواد غذایی دلیل اصلی مخالفت و نارضایتی سنگال در سال گذشته بوده است.

حدود هفت میلیون رای دهنده سنگالی واجد شرایط رای دادن بودند، اما تا ظهر مشارکت تنها ۲۲ درصد بود.

سنگال با ۱۷.۵ میلیون نفر جمعیت یکی از باثبات ترین دموکراسی ها در غرب آفریقا است، هرچند که وضعیت در سال های اخیر بدتر شده است.

اعتراضات خشونت آمیز آمیز سال گذشته پس از دستگیری مخالف اصلی دولت، عثمان سونکوبه اتهام تجاوز جنسی آغاز شد. سونکو که در آخرین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۲۰۱۹ سوم شد، اتهامات را رد کرد و گفت که دستگیری اش انگیزه سیاسی داشته است. از سوی دیگر، منتقدان عثمان سونکو او یک چهره برجسته مخالف در سنگال است و به عنوان یک عوام فریب که از افکار سلفی پیروی می کند توصیف شده است.

عثمان سانکوی این مرد ۴۶ ساله که خود را چهره ضد نظام معرفی کرده است، هدف خود را از مبارزه با سیاستمدارانی که آنها را فاسد می‌خواند و خود را به بیگانگان می‌فروشد، اعلام کرده است. این نوع رفتار و شعارها سانکوی نظر مساعد طرفداران خود، عمدتاً جوانان را به خود جلب کرده است.