امروز با پروین: روزی شاهی از گردنه ای گذشت
رخشنده اعتصامی معروف به پروین اعتصامی در چهارم اسفند ۱۲۸۵ در شهر تبریز به دنیا آمد. پدرش یوسف اعتصامی آشتیانی (اعتصام الملک) از مشاهیر و نویسندگان و مترجمان نامدار اواخر دوره قاجار بود. از کودکی به همراه خانواده به تهران آمد. پایان نامه علمی خود را از مدرسه آمریکایی تهران گرفت و در آنجا به تدریس پرداخت. ازدواج او با پسر عمویش دو ماه و نیم بیشتر طول نکشید. پس از طلاق از همسرش مدتی کتابدار کتابخانه دانشگاه بود. دیوان اشعار او بیش از ۲۵۰۰ بیت است. وی در فروردین ۱۳۲۰ بر اثر بیماری تیفوس درگذشت و در قم به خاک سپرده شد./گنجور