امدادرسانی هلال احمر به ۱۲۰۴ نفر در حادثه سیل در لرستان – خبرگزاری مهر ایران و جهان نیوزمحمد قدمی گفت: رفتن خبرنگار مهر با اشاره به کمک های هلال احمر در زمان وقوع سیل در لرستان گفت: از ۱۶ تا ۱۸ مردادماه ۲۵۱ خانوار در این راستا امدادرسانی کردند.

وی با اشاره به کمک رسانی به ۱۲۰۴ نفر در جریان سیل، تصریح می کند: ۵۸۴ نفر نیز در این مدت اسکان اضطراری دریافت کردند.