الهام چارگنده را ببینید: حرکات نمایشی داشتم و فقط گل می خوردیم/ برای دختر بچه های ۴ ساله اجرا کردم
امپراتوری رسانه ای در اوایل اسلام به گونه ای عمل می کرد که ابن ملجم حافظ قرآن امیرالمونین را کشت و پس از شهادتش این امپراتوری رسانه ای به گونه ای عمل کرد که باور نمی کردند حضرت علی که داماد پیامبر و همسر حضرت زهرا در حال نماز بودند. به عنوان خوانده شده اند!