اقدامات مبارزه با مواد مخدر کافی نبود – خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضانیا روز یکشنبه در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان، اظهار داشت: در این نشست تخصصی و ملی که با انتقاد از عملکرد دستگاه ها و مجامع بین المللی در امر مبارزه با مواد مخدر، رئیس جمهور، در سال ۱۳۹۴، در سال ۱۳۹۵ به عنوان رئیس جمهور اقدام کرد. وی گفت: آیت الله دکتر. رئیسی ما را مأمور کرده است که در مبارزه با مواد مخدر نهضتی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: دستگاه های اجرایی و نهادهای فرهنگی این ظرفیت را دارند که با رویکرد و نگاه انقلابی سهم خود را در مبارزه با مواد مخدر ایفا کنند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان با بیان اینکه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات ستاد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر و استانداران در امر مبارزه با مواد مخدر، باید گفت که این اقدامات انجام شده است. کافی نیستند داروها و فرمانداران، با پیش‌بینی برنامه‌های بهتر و مناسب‌تر، برای کاهش این تهدید حرکت کنند.

این مقام اظهار داشت: دیگر چه؟ یه چیزی برای ما، پیش فرض کاهش مواد مخدر به عنوان یک تهدید جدی است.

رضانیا در پایان تصریح کرد: امسال باید با نگاهی جدید و پیشگیرانه تر، برنامه ها و طرح های نوآورانه مبارزه با مواد مخدر برای سال ۱۴۰۲ تدوین و آماده شود.