اعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان مقطع متوسطه اول از امروز پنجشنبه
دانش آموزان سال آخر متوسطه در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات سوابق تحصیلی خود لازم است تا روز یکشنبه ۵ تیرماه نسبت به تصحیح موارد یا موارد مذکور اقدام کنند تا به حوزه آموزش و پرورش محل اخذ مدرک مراجعه کنند. مدرک تحصیلی خود را دریافت کرده و نسبت به تصحیح اطلاعات اقدام نمایید.