اعطای تسهیلات برای جذب استعدادهای برتر در دستگاه های حاکمیتی – خبرگزاری مهر ایرانبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد ملی نخبگان، بنیاد ملی نخبگان در راستای تصویب هیأت وزیران مبنی بر جذب و حفظ استعدادهای برتر و سرمایه انسانی نخبه در دستگاه های اجرایی و با هدف استفاده از ظرفیت نخبگان برای حل مشکلات اصلی کشور، دستورالعمل «شناسایی استعدادهای برتر برای جذب در دستگاه‌های اجرایی کشور» را اجرا کرده است.

راهکارهای اصلی بنیاد در اجرای این آیین نامه، استفاده از ظرفیت نخبگان، ارتقای روش های مدیریتی کشور و تکیه بر جوانان و متخصصان داخلی بر اساس نقشه راه علمی کشور در بیانیه گام دوم انقلاب، برای ایجاد ارتباط است. بین جامعه نخبگان و دستگاه های اجرایی برای حل مشکلات. مهم ترین کار کشور کمک به نخبگان در چرخه خدمت به جامعه است تا حفظ شود.

فارغ التحصیلان دانشگاه ها و موسسات عالی کشور و دانشجویان ترم آخر می توانند از تاریخ ۱ لغایت ۲۴ شهریور جهت ارسال یا تکمیل پرونده و ثبت درخواست در سامانه سینا به آدرس https://sina .bmn از این تسهیلات استفاده کنند. اطلاعات ir/fa خود را در این سیستم بارگیری کنید.