اعتصاب غذای پنگوئن ها در ژاپن را ببینید
ویدئویی از اعتصاب غذای پنگوئن ها به دلیل استفاده کارکنان از ماهی بی کیفیت را مشاهده می کنید. آکواریومی در ژاپن که پنگوئن‌ها نیز در آن نگهداری می‌شوند، به دلیل مشکلات اقتصادی و گرانی ماهی و غذای پنگوئن‌ها، ماهی‌های ارزان و بی‌کیفیت استفاده می‌شود.