اعتبارات مدرسه سازی ۵ برابر شد


مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل اعلام کرد: اعتبارات ساخت فضاهای آموزشی و مدارس در این استان امسال پنج برابر شده و به سه هزار میلیارد ریال رسیده است.

حسن محمدی ادیب

حسن محمدی ادیب گفت: با صرف این میزان اعتبار، ۵۱ پروژه کلنگ زنی مدارس روستایی سنگی و کاهگلی در مرحله نوسازی است و ۵۲ پروژه شامل مدارس جدید با کلاس، سالن ورزشی و نمازخانه تکمیل می شود. افتتاح و بهره برداری می شود. در اکتبر امسال.” .

وی تعداد پروژه های مدرسه سازی در استان اردبیل را ۲۴۰ پروژه اعلام کرد و اظهار داشت: اعتبارات خوبی از محل سفر ریاست جمهوری برای ساخت مدارس در استان اردبیل اختصاص یافته است و حتی یک پروژه مدرسه سازی ناتمام در این استان وجود ندارد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان اردبیل و همچنین احداث مدارس در مناطق شهری به ویژه در شهرهای اردبیل، پارس آباد و اصلاندوز نیازهای اساسی فضاهای آموزش و پرورش استان اردبیل را برشمرد و بر آن افزود. : نیاز به ساخت مدارس در این شهرها با توجه به افزایش مهاجرت همچنان ادامه دارد به طوری که برخی از مدارس این شهرها دو شیفته شده اند.

وی افزود: نیاز به ساخت مدارس جدید و نوسازی مدارس تخریبی در شهرها در مناطق شهری استان اردبیل رو به افزایش است و این در حالی است که مدارس روستایی این استان به دلیل مهاجرت و کاهش جمعیت به تدریج در حال خالی شدن هستند و فشار مضاعفی بر روی شهرها وارد می شود. نیاز به فضاهای آموزشی در مناطق شهری استان اضافه شده است.

محمدی ادیب همچنین گفت: علاوه بر این، در مناطق جدید شهری به ویژه شهرک های نوساز و در مکان هایی مانند حوزه های اجرایی طرح اقدام ملی مسکن، نیاز به ساخت مدرسه وجود دارد و باید فضاهای آموزشی مناسب و مورد نیاز ایجاد شود. در این مناطق ساخته شده است.

حسن محمدی ادیب: اعتبارات مدرسه سازی 5 برابر شد

اعتبارات مدرسه سازی ۵ برابر شد