اشتغال ۷۰۰ نفر در مجتمع صنعتی اردبیل


استاندار اردبیل گفت: اشتغال ۷۰۰ نفر در مجتمع صنعتی استان برای تولید اسباب بازی و لوازم ورزشی در دستور کار قرار دارد.

سید حامد عاملی

سید حامد عاملی در آئین بازیابی ۲ واحد تولیدی در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل اظهار داشت: برنامه ریزی در راستای توسعه صادرات اقتصاد استان موجب تحول و توانمندسازی روان در سطح استان شده است که به همین منظور انجام می شود. ما باید از همه توانایی ها استفاده کنیم. .

وی تصریح کرد: توجه و تمرکز بر تولید و تولید ثروت و اقتصاد مطلوب نخواهد بود مگر اینکه بتوانیم در مسیر توسعه گام برداریم و مشکلات و موانع موجود در این حوزه را برطرف کنیم که به نوبه خود مهم و اساسی است و باید انجام شود. . برنامه های تحول آفرین در استان باید رکن اصلی تولید و توجه به اشتغال و صادرات باشد.

استاندار اردبیل ادامه داد: تکیه بر محورهای اساسی برای پیمودن مسیر توسعه و توانمندسازی استان شرایط پایدار و مساعدی را ایجاد می کند و در این زمینه توجه به تولید، اشتغال و صادرات برای هدایت استان در مسیر توسعه و توسعه است. توانمندسازی استان یک سر نیزه مهم است و باید اساس کار را تشکیل دهد.

عاملی تصریح کرد: اجرای برنامه های تحول آفرین در استان اردبیل با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی، انقلابی در تولید، اشتغال و صادرات ایجاد کرده است و در این راستا باید حمایت ها و زیرساخت های لازم که در این زمینه ضروری است فراهم شود تا بتوانیم به همه چیز دست پیدا کنیم. اهداف ما در این زمینه، اقدام پنهان و رفع مشکلات و موانع است.

وی تصریح کرد: تقویت جبهه تولید منبع مناسبی برای ایجاد زیرساخت های حمایتی و پایداری تولید در استان دارد، واحدهای توسعه ای در شهرهای صنعتی برای این منظور در نظر گرفته شده و با توجه به اینکه اردبیل یکی از استان های قطب در تولید اسباب بازی و اسباب بازی است. تجهیزات ورزشی است، بنابراین رعایت الگوها و استانداردهای ملی و بین المللی باید در حوزه صادرات مورد توجه قرار گیرد.

استاندار اردبیل افزود: اشتغال ۷۰۰ نفر در مجتمع صنعتی تولید اسباب بازی و لوازم ورزشی در استان اردبیل یکی از دستور کار های اصلی است و پیش بینی می شود اجرای این طرح ها محقق شود. این پروژه ها در نیمه اول سال آینده افتتاح خواهند شد.”

عاملی ادامه می دهد: اقتصاد استان در حوزه کشاورزی، کشاورزی، باغداری و دامداری متمرکز است که نیازمند تلاش جدی برای تقویت صنایع تبدیلی، تبدیلی و بسته بندی در این حوزه است.

استخدام در کارگاه صنعتی

اشتغال ۷۰۰ نفر در مجتمع صنعتی اردبیل