اسناد آموزشی مفقود شده پرسشگران خبر


انتشار مفقودی مدارک تحصیلی، کارت دانشجویی، دانشنامه و ….

مفقود شدن مدارک آموزشی

پیش نمایش متن آگهی وجود ندارد

نمونه متن آگهی فقدان مدارک تحصیلی

گواهی فارغ التحصیلی من———

به کدام ملیت–کودک–بر اساس تاریخ تولد–سال اشتغال—

دانشگاه — رشته —- مفقود است و اعتبار ندارد.


متن ابلاغیه کارت دانشجویی مفقود شده

کارت دانشجویی من———

به کدام ملیت–کودک–بر اساس تاریخ تولد–سال اشتغال—

دانشگاه — رشته —- مفقود و نامعتبر است.


متن پیام گمشده از دانشنامه

دایره المعارف من———

به کدام ملیت–کودک–بر اساس تاریخ تولد–سال اشتغال—

دانشگاه — رشته —- مفقود و نامعتبر است.


متن آگهی نقشه ملی گمشده

کارت ملی من —– فرزند —- تاریخ تولد–

به کد ملی——— مفقود و نامعتبر است.


متن اعلامیه مفقود شدن شناسنامه

شناسنامه من —– فرزند —- تاریخ تولد–

به شماره شناسنامه ——— روی کد ملی——— صادر شده از——

مفقود و بی اعتبار است.


بدون مراجعه حضوری با شماره تلفن، آگهی سفارش دهید ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲ لطفا با ما تماس بگیرید تا مدرک تحصیلی شما در اسرع وقت چاپ و در روزنامه کثیرالانتشار سراسری تحویل داده شود.

اطلاعات