از «مهدی باکری» ارومیه تا «علیرضا زاکانی» تهرانی
شهردار بلافاصله دستور داد یک پمپ مکش آب وارد کنند و تا پمپ وارد شود با کمک همکارانش سدی جلوی درب زیرزمینی زد. دقایقی بعد آب زیرزمین خالی شد و پیرزن که حالش بهتر شد شروع کرد به دعای خیر به مهدی باکری و گفت: خدا رحمتت کند پسرم. کجاست آن شهردار فلانی تا کمی از غیرت شما درس بگیرد؟!