اروپایی ها کوچکترین قدمی برای رفع تحریم ها برنداشته اند – خبرگزاری مهر ایرانبه گزارش خبرنگار مهر، کاظم غریب آبادی در برنامه ویژه خبری شبکه خبر گفت: ۲۵ هزار قربانی تروریسم داریم در حالی که این ظلم است. اکثر رژیم آمریکا تحریم هایی را اعمال کرده است. نقش اروپا را نباید نادیده گرفت. اروپایی ها در سال های اخیر کوچکترین قدمی در جهت رفع تحریم ها برنداشته اند.

وی افزود: خانم النا دوهانگزارشگر ویژه سازمان ملل متحد به جمهوری اسلامی ایران سفر کرد و گزارش مفصلی ارائه کرد. خانم دوهان او جمله مهمی دارد که در گزارش و نشست خبری خود نیز بیان کرده است. تحریم ها بر تمام جنبه های حقوق بشری مردم ایران تأثیر می گذارد».

ستاد دبیرکل حقوق بشر افزود: در قتل شهید سلیمانی همکاری خوبی بین دستگاه قضایی عراق و ایران صورت گرفته است. در این رابطه دادگاه دارد بین المللی دادسرای تهران مراحل پایانی تشکیل پرونده را می گذراند و به زودی اتهامات به دادگاه ارسال می شود.

غریب آبادی گفت: پرونده حمید نوری نقض گسترده حقوق بشر و یک پرونده کاملا سیاسی و بی اساس است. آقای. نوری سه سال است که در سلول انفرادی به سر می‌برد و با اینکه حکم صادر شده و چند روز دیگر مهلت تجدیدنظر به پایان می‌رسد، هنوز حکم را به آقای دکتر ابلاغ نکرده‌اند. نوری داده شد. سوئد در این زمینه مسئولیت بین المللی دارد بار و اقدامات مختلفی انجام شده است. حقوقی و قضایی و همچنین سیاسی و دیپلماتیک در سطوح مختلف.