ارسال اولین محموله صادراتی گمرک کازرون – خبرگزاری مهر اخبار ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، پس از گذشت دو سال از افتتاح گمرک کازرون، صبح روز ۹ تیرماه اولین محموله ۷۵ تنی آب میوه کازرون در گمرک این شهرستان بازرسی، بارگیری و پلمپ و به قطر صادر شد. .

این انتقال محموله برای اولین بار در تاریخ فعالیت های اقتصادی و صنعتی در منطقه و در گذشته بارگیری و تائیدیه و پلمب توسط گمرکات استان های دیگر از جمله بندرعباس یا بوشهر انجام شد که در صادرات برای منطقه و غرب فارس به یک موفقیت تبدیل شده است.