اردبیل نیازمند طرح های پژوهشی کارآمد و مؤثر است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، کاظم دبیر دبیر کارگروه آموزش و پژوهش استان در سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل عصر شنبه با بیان اینکه موضوعات مختلفی در قالب طرح های پژوهشی و مطالعاتی به سازمان آموزش و پژوهش ارسال شده است، اظهار داشت: . دبیرخانه کارگروه سال جاری که به تصویب رسید در نهایت امیدواریم شاهد روند اجرایی این طرح های پژوهشی و مطالعاتی باشیم.

وی با بیان اینکه دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی محور این طرح ها هستند، گفت: از مجموع ۹۹ عنوان پژوهشی ارسال شده از سوی ۲۴ نهاد استانی، ۴۹ طرح پژوهشی تایید و برای اجرا به نهادهای ذیربط ارسال شد.

معاون توسعه منابع انسانی استانداری اردبیل تصریح کرد: متأسفانه در سال های اخیر اکثر طرح های پژوهشی که از اعتبارات دولتی برخوردار شده اند در کتابخانه های ادارات، دانشگاه ها و مراکز علمی پژوهشی پوسیده شده است، در حالی که ظرفیت و حمایت از این طرح ها باید برای حل مشکلات استان و تصمیم گیری استفاده می شود، بیایید از آن استفاده کنیم.

دبیر شورای عالی استان تصریح کرد: سند تهیه و تنظیم استان در سال های اخیر باید محور اصلی اجرای این طرح های تحقیقاتی باشد تا شاهد گام های موثری در رفع مشکلات مردم و تقویت زیرساخت ها و روند پیشرفت و توسعه استان باشیم. مرحله.

وی در بخشی دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: اگرچه منابع تحقیق و پژوهش محدود است، اما بهتر است این منابع را به اجرای طرح های مطالعاتی و تحقیقاتی عالی اختصاص دهیم تا به ۲، ۳ پروژه تحقیقاتی موثر و پیشرو در حل مشکلات دست یابیم. مشکلات استان در ابعاد مختلف

معاون توسعه منابع انسانی استانداری اردبیل کیفیت اجرای این پروژه ها را با تکیه بر الگوهای صحیح و آبرومندانه تحقیق و مطالعه یادآور شد و افزود: در سال جاری تلاش خواهیم کرد تا به ثمر نشسته و نتایجی را در زمینه های مختلف تولید کنیم. ابعاد این طرح های تحقیقاتی در حل مشکلات استان است و می توانیم از این ظرفیت بیشتر و بهتر استفاده کنیم.