ادعای عجیب رئیس سازمان صامت استان اردبیل


رئیس سازمان حراست استان اردبیل مدعی شد که توپ های جام جهانی قطر در اردبیل تولید می شود!

ادعای عجیب رئیس سازمان صامت استان اردبیل

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل از تولید توپ های فوتبال ویژه جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در اردبیل خبر داد.

ادعای عجیب رئیس سازمان حراست استان اردبیل در تولید توپ جام جهانی ۲۰۲۲ قطر در اربیل این است که طراحی توپ جام جهانی ۲۰۲۲ از معماری منحصر به فرد قطر الهام گرفته شده است و آلمانی ها شرکت آدیداس نیز حامی فنی طراحی و تولید این توپ است.

رامین صادقی