اجرای طرح کنترل تاخیر در مبدا ناوگان اتوبوسرانی اردبیل


معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل گفت: طرح ویژه کنترل معوقات در مبدا و در حین سفر ناوگان اتوبوسرانی همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل اجرا شد.

رضا شیرین زاده

رضا شیرین زاده در بازدید از پایانه های مسافربری استان اردبیل گفت: طرح ویژه کنترل معوقات در مبدا و در حین سفر ناوگان اتوبوسرانی همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل اجرا شد.

وی با اشاره به اجرای این طرح در اردبیل از ۱۲ تا ۲۱ تیرماه افزود: این امر برای اولین بار در استان اردبیل در سال ۱۳۹۲ مطابق با اهداف این طرح، نظارت بر فعالیت شرکت ها و رانندگان انجام شد. توسط گشت های جاده ای انجام می شود.

معاون حمل ونقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اردبیل تصریح کرد: با توجه به حساسیت این پرونده، تیمی متشکل از نمایندگان این اداره کل، انجمن صنعت حمل و نقل و شرکت های راهداری بر رفع معوقات نظارت دارند. در شروع سفر یا جلوگیری از سوار شدن مسافران به خارج از ترمینال تشکیل شد.

شیرین زاده ادامه داد: به منظور نظارت بر تردد ناوگان اتوبوسرانی در زمان اجرای طرح، کارشناسان اداره کل راهداری و اکیپ های ویژه در جاده های استان اردبیل حضور دارند و مردم می توانند هرگونه شکایت از سامانه راهداری را گزارش کنند. با سیستم ۱۴۱

وی افزود: طبق منشور حقوق مسافر در سفرهای جاده ای و بین شهری، سفر بدون دغدغه، برخورداری از خدمات به موقع و بدون تاخیر حق همه مسافرانی است که در صورت تاخیر در حرکت وسیله نقلیه به آدرس زمان تعیین شده شرکت موظف است در اسرع وقت و حداکثر یک ساعت نسبت به تعویض وسیله نقلیه مناسب اقدام نماید.

رضا شیرین زاده: اجرای طرح کنترل تاخیر در مبدا ناوگان اتوبوسرانی اردبیل

اجرای طرح کنترل تاخیر در مبدا ناوگان اتوبوسرانی اردبیل