اتفاق عجیبی در شعب بانک ها می افتد/ چرا همه حساب های بانکی که چک بلامحل صادر می کنند به طور نامحدود مسدود می شوند؟
ناگهان متوجه شدم تمام حساب های بانکی مسدود است و من حتی نمی توانم نان بخرم. برخلاف صحبت های مقام معظم رهبری در بانک مرکزی، خبری مبنی بر مسدود شدن حساب بانکی بابت مبلغ چک برگشتی وجود ندارد و حتی حساب های بانکی من که مبلغ بسیار کمی داشت مسدود شده است.