ابهام فارسی من در تعیین سمت و استخدام ایثارگران وزارت نفت


به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تعدادی از مخاطبان «فارس من» با ضبط موضوعی با عنوان «انتقاد از نحوه تعیین جایگاه و استخدام پیشکسوتان وزارت نفت» خواستار پیگیری نحوه انتخاب این موضوع شدند. سمت و جدول حقوق برای جذب مشمولان تبدیل جانبازی وزارت نفت.

به گزارش فارس، خبرنگار مربوطه با امضا و حمایت بیش از ۱۰۰۰ نفر از مخاطبان خبرگزاری فارس در این خصوص، این موضوع را از سوی مسئولان وزارت نفت پیگیری کرده است.

با توجه به حساسیت موضوع نیروی انسانی در صنعت نفت و اهمیت ویژه اطلاع رسانی منسجم و صحیح در این حوزه، رویکرد فعلی وزارت نفت برای انتقال موضوعات و دیدگاه های مربوطه از خبرگزاری شانا که متعلق به روابط عمومی وزارت نفت برای پرهیز از ابهام، جانبداری و حاشیه سازی.

به این ترتیب خبرگزاری فارس علیرغم پیگیری های فراوان وزارت نفت از برنامه وزارت نفت برای تعیین جایگاه و استخدام داوطلبان در قالب مصاحبه رسمی به مسئولان وزارت نفت اطلاعی نداده است.

اما با توجه به وظیفه این خبرگزاری مبنی بر حمایت از مطالبه مخاطبان فارس اینجانب، موضوع ثبت و سوال کارگران ایثارگر به اطلاع مسئولان وزارت نفت رسانده شد و امید است این وزارتخانه به آن رسیدگی کند. اقدام و در خصوص بهبود این امر اطلاع رسانی شود.

* الزام اتباع تبدیل به شهادت از وزارت نفت چیست؟

در کمپین ثبت شده توسط مخاطبان فارس من، جمعی از داوطلبان وزارت نفت در نامه ای سرگشاده به جواد اوجی وزیر نفت و مهدی علی مددی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان نفت نوشتند: قانون اساسی روند تغییر وضعیت ایثارگران، فرآیند مصاحبه با ایثارگران و فرزندان آنها و معرفی آنها به هسته گزینش به کندی پیش می رود، همچنین انتخاب وظایف سازمانی و زمان بندی جذب افراد ذی نفع ناقض روند اجرای تغییر وضعیت است و این ظلم به نظام است. جامعه پیشکسوتان وزارت نفت

در ادامه این نامه آمده است: مگر اینکه هدف از تغییر جایگاه شهدا تکریم و ارتقای معیشت آنان باشد، متاسفانه با شرایط کنونی تغییر جایگاه موجب کمرنگ شدن حقوق ایثارگران می شود. لذا از امضاء کنندگان زیر تقاضا داریم در خصوص حل و فصل موارد معترض دستورات لازم را ارائه نموده و برای استخدام کلیه مشمولین اعم از جانبازان و رزمندگان بنیاد، بازه زمانی مشخصی در نظر بگیرید.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید