ابراهیم رئیسی و کریستین امان پور; آیا رئیس جمهور ایران فقط به بازی در لیگ ۳ عادت کرده است؟
برخی از مسئولین ما عادت دارند مجریان رادیو و تلویزیون را فقط وقتی جلوی دوربین می‌برند روی صندلی بنشینند. بنابراین ممکن است ترجیح دهند در لیگ دسته ۳ یا حتی لیگ محلات بازی کنند و ریسک بازی در مسابقات بین المللی و برخورد با خبرنگارانی مثل کریستین امان پور را نپذیرند.