آیا پروتزها می توانند باعث سرطان پستان شوند؟ لب مدل زندگی | کویتوس


زیاد نیست ، پروتز و سرطان سینه مطالعات هیچ ارتباطی بین بیماریهای خود ایمنی و سایر بیماریهای سیستمیک نشان نداده است. هیچ شواهد قطعی وجود ندارد که نشان دهد زنان دارای پروتز بیشتر در معرض ابتلا به سرطان هستند.

دیدگاهتان را بنویسید