آیا ناصری حاضر است به من کمک کند؟


اصغر مناف زاده

اصغر مناف زاده: " آیا یک ناصر به من کمک می کند؟
هنگامی که امام حسین علیه السلام بی پناه ماند، فریاد زد و گفت: «هل یک ناصر یانسورنی؟» آیا کسی هست که بتواند به من کمک کند؟”
حال ما پیروان و وفاداران آن امام همام چقدر توانسته ایم در این دوران سخت و دشوار جامعه با توجه به نقش و جایگاه اجتماعی خود به کمک یکدیگر باشیم؟ تاریخ اسلام به ویژه دهه محرم و به ویژه ایام تاسوعا و عاشورای حسینی سرشار از درس و الگو برای ساختن جامعه ای سالم و مترقی در همه ابعاد آن اعم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی است. که نیازمند اندکی توجه، تأمل، بصیرت و از همه مهمتر فرهنگ سازی آنها اساساً ریشه در صفات و نخبگان جامعه آنها دارد.

واقعیت این است که متولیان فرهنگی کشور، اعم از ملی و محلی، با استفاده از وسایل آموزشی مختلف، رسمی یا محلی، نتوانسته اند درس ها، پیام ها و الگوهای این ذخیره عظیم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی (دهه محرم) را بیاموزند. غیر رسمی، در رفتار و گفتار افراد جامعه. اگر اینطور بود امروز شرایط جامعه از جنبه های مختلف بسیار مساعدتر بود. تاریخ و رویدادهای آن دانشگاهی است برای یادگیری و بهره مندی از آن برای ساختن آینده ای بهتر، مشروط بر اینکه برنامه ای رسمی و پایدار برای اعمال اثرات مثبت آن در جامعه داشته باشیم. امیدواریم هر ساله در پایان دهه محرم و با الگوگیری از نهضت عاشورا شاهد اتفاقات خوبی در اقشار مختلف جامعه باشیم. انشا…