آیا سیگار الکترونیکی بی خطر است؟پروفسور بریتون پیش بینی می کند که در ۴۰ تا ۵۰ سال آینده شاهد ابتلا به سرطان ریه، برونشیت مزمن و سایر بیماری های جدی ریوی در نتیجه استفاده از VIP خواهیم بود. اما این اعداد احتمالاً پایین و بسیار کمتر از خطرات سلامتی سیگار است.