آگهی برگ سبز ماشین از دست رفته و تکراری دریافت می شود


در این مقاله پس از آگهی برگ سبز گم شده خودرو و اخذ المثنی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.

آگهی برگ سبز ماشین گم شده

در این مطلب با “برگ سبز ماشین مفقود شده” و مراحل دریافت برگ سبز رنگ تکراری آشنا می شوید.

برگ سبز ماشین چیست؟

هر خودرو باید دارای سه سند هویتی و مالکیت قانونی باشد:

– برگ های سبز ماشین

– سند شرکت خودرو / سند رسمی

– کارت ماشین

معرفی مختصر سه مدرک هویتی و داشتن خودرو

سند یا سند رسمی شرکت خودرو:

سندی است که اطلاعات مالکیت خودرو را نشان می دهد و توسط دفاتر اسناد رسمی صادر می شود. فقط این سند به تایید قوه قضائیه رسیده است و اگر خودرویی به هر دلیلی بخواهد شکایت کند این سند می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.

حرکت ماشین سبز:

این سند عملکردی مشابه سند رسمی دارد با این تفاوت که توسط پلیس راهور صادر می شود و تنها سند مالکیت مورد تایید پلیس می باشد. اگر تا به حال صاحب ماشین بوده اید، می دانید که مرگ شما ممکن است هرگز به دادگاه کشیده نشود، اما به پلیس خواهد رفت!

کارت ماشین:

کارت خودرو نیز مانند دو گواهی قبلی، شناسنامه و گواهی مالکیت خودرو است و برای کاربردهای پیش پا افتاده تری استفاده می شود. کارت خودرو نیز توسط پلیس صادر می شود.

– گرفتن المثنی برگ سبز ماشین الزامی است.

مدارک مورد نیاز برای دریافت برگ سبز ماشین تکراری

برای دریافت المثنی برگ سبز خودروی خود باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه کنید. همچنین باید مدارک زیر را با درخواست خود همراه داشته باشید:

– آگهی گمشده منتشر شده در یک روزنامه گسترده

– عدم تخلف خودرو با تاریخ جدید

– بیمه شخص ثالث

– اصل و کپی نقشه ملی

تمامی این مدارک باید توسط مالک خودرو یا نماینده قانونی وی ارائه شود.

حضور خودرو در هنگام درخواست المثنی برگه سبز الزامی است.

کلیه هزینه های صدور گرین کارت المثنی از طریق دستگاه های کارتخوان مستقر در مراکز تعویض پلاک دریافت می شود.

مراحل نهایی در مورد برگ سبز دوتایی

لطفا توجه داشته باشید که تا زمانی که المثنی را دریافت نکنید، نمی توانید خودروی خود را بفروشید یا اقدام قانونی دیگری انجام دهید. همچنین پس از دریافت المثنی، اطلاعات مندرج در آن شامل شماره موتور، شماره شاسی، شناسه خودرو و کد ملی را بررسی و از صحت آن مطمئن شوید.

این مطلب یک خبر تبلیغاتی است و خبرگزاری مهر نظری در مورد محتوای آن ندارد.

برای چاپ آگهی برگ سبز گمشده با ما تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۳۹۱۸۲۲

آگاهی