آمریکا جهان را به سمت یک جنگ جهانی سوق می دهددبیر شورای امنیت ملی روسیه گفت: ایالات متحده آمریکا و متحدان ملت های آن بازیچه خود را ساخته اند و جهان را به سمت جنگ جهانی سوق می دهند.

به گزارش ایسنا به نقل از اسپوتنیک، نیکولای پاتروشف، دبیر شورای امنیت ملی روسیه امروز (سه شنبه) در نشستی در شهر بریانسک روسیه درباره امنیت روسیه گفت: هدف ایالات متحده آمریکا ایجاد تفرقه و تفرقه و تفرقه است. در نهایت نابود می کند و رژیم دست نشانده کیف از آن به عنوان ابزاری برای تخریب و تخریب استفاده می کند.

وی افزود: آمریکا در راهبرد جدید امنیت ملی، برتری خود را نسبت به سایر کشورها تقویت می کند و برای رسیدن به اهداف خود حاضر است دست به هر کاری بزند، زیرا آمریکا و متحدانش ملت ها را بازیچه خود و جهان را رهبری خود را جنگ جهانی می کنند. .

پاتروشف افزود: ترویج نئونازیسم با حمایت کشورهایی که در جنگ جهانی دوم با اتحاد جماهیر شوروی در جنگ علیه نازیسم-فاشیسم جنگیدند نشان می دهد که غرب به عمد در تلاش برای بازتولید جنایات، تراژدی ها و رنج هایی است که ایدئولوژی را از بین می برد. نازیسم به بشریت آورده است.