آمریکا بار دیگر اتهامات علیه ایران را تکرار کرد – خبرگزاری مهر ایران و ورلد نیوزبه گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت واشنگتن به فشارهای خود بر ایران ادامه خواهد داد.

بر اساس این گزارش، ND قیمت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در گفتگو با الجزیره افزود: ما به اقدامات خود برای فشار بر ایران و پاسخ به آنچه در منطقه انجام می دهد ادامه خواهیم داد.

وی افزود: ما همچنان معتقدیم بازگشت به توافق هسته ای با ایران امکان پذیر است.

سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در عین حال مدعی شد که واکنش اخیر ایران سازنده نبوده و اجازه تکمیل توافق را نمی دهد.

قیمت وی مدعی شد: در گذشته؟ نویسنده اخیرا ایران گامی در مسیر اشتباه برداشته است.