آغاز نشست آستانه در تهران
مذاکرات آستانه در سال ۲۰۱۷ به ابتکار ایران و روسیه و با حمایت ترکیه با هدف حل و فصل مناقشات سوریه و پایان دادن به شش سال جنگ، آوارگی و ویرانی در این کشور آغاز شد. دور اول نشست آستانه یا صلح سوریه در ژانویه ۲۰۱۷ در قزاقستان با حضور ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد.