آغاز توزیع اعتبار در اردبیل


رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل می گوید: ۸۰ درصد اعتبارات صرف تکمیل پروژه های نیمه تمام این استان می شود.

داود شایقی

داود شایقی

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه ۸۰ درصد از اعتبارات برای تکمیل پروژه های نیمه تمام این استان صرف می شود، گفت: از ۲ ماه پیش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ بین فرمانداری های ۱۲ شهرستان آغاز شده است، تا سقف پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با ضریب ۱۷ شاخص تعیین و توزیع می شود.

داود شایقی تصریح کرد: استانداران ۸۰ درصد از اعتبارات سال جاری را برای تکمیل پروژه های نیمه تمام اختصاص داده اند که امیدواریم در پایان سال مالی ۱۴۰۱ شاهد عملکرد مطلوب در تکمیل و بهره برداری از پروژه های نیمه تمام باشیم.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه هیچ ریالی از اعتبارات استان اردبیل مسترد نمی شود افزود: در روزهای پایانی سال مالی ۱۴۰۰ مصمم هستیم که ریالی از اعتبارات استان اردبیل وجود نداشته باشد. اردبیل به بیت المال بازگردانده می شود.

شایقی تصریح کرد: با اصلاح تفاهم نامه های تخصیص بودجه ۱۴۰۰ در ماه های اخیر تلاش برای جذب ۱۰۰ درصدی وجوه نقد و اسناد خزانه صورت گرفته و در آینده گزارش کاملی از روند جذب و تخصیص اعتبارات سال ۱۴۰۰ منتشر خواهد شد. هفته

وی بیان کرد: از ۲ ماه پیش توزیع اعتبارات سال ۱۴۰۱ بین فرمانداری های ۱۲ شهرستان آغاز شده است به طوری که پنج هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال اعتبار استانی با ضرایب مشخص و ۱۷ شاخص توزیع می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل گفت: استانداران بر اساس سیاست هایی که در زمینه حمایت از شرکت های دانش بنیان اشتغالزایی، تکمیل زیرساخت های شهر صنعتی، راه، آب و روستایی داشتند، توزیع اعتبارات را آغاز کرده اند.

شایقی افزود: منابع شهرستان ها بر اساس سند آمایش استان، سند توسعه شهری و همچنین سند توسعه و اشتغال روستایی که در افق ۱۴۲۴ در نظر گرفته شده و بر اساس سند برنامه ریزی توسعه در ابعاد مختلف

وی از استانداران خواست تا از نظرات کارشناسی مدیران و معاونان دستگاه های اجرایی استان بهره گرفته و نسبت به جذب اعتبارات ملی سطوح مختلف اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اردبیل با بیان اینکه ۶۰ درصد از مبادلات توافقی در قالب بودجه ۱۴۰۱ در استان انجام می شود، گفت: ۴۰ درصد باقی مانده از مبادلات توافقی تا هفته اول مهرماه انجام می شود. .

وی افزود: بدون دخالت، توزیع اعتبارات به استانداران اختصاص یافته و مقرر شده است که توزیع اعتبارات با اولویت پروژه های پیشران و سیاست های دولت برای دستیابی به رشد هشت درصدی انجام شود.

شایقی از راه اندازی صندوق رفاه و توسعه استان ها و شهری خبر داد و گفت: از ظرفیت این صندوق و سرمایه گذاری های کلان برای دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد کشور و استان اردبیل استفاده می شود.

مدیریت و برنامه ریزی

آغاز توزیع اعتبار در اردبیل