آزمون سراسری؛ داوطلبان برای خواندن تقلب می کنند
رئیس شورای حراست از آزمون سراسری: با همکاری شرکت های دانش بنیان، دستگاه هایی برای شناسایی کلیه وسایل غیرمجاز و الکترونیکی از قبیل موبایل، هندزفری، عینک یا ساعت هوشمند و … تهیه و به کلیه پرسنل حراست آموزش داده شده است. شناسایی کلاهبرداران دستگاه